TLK

Mūsų įstaiga yra sudariusi sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 metų lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija.Vadovaujantis naująja įsakymo redakcija, visi asmenys, nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikę prašymus įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus, registruojami į vieną eilę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Asmenims, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas ir kuriems buvo išsiųstos pažymos apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusi įsakymo redakcija.

TLK

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

1. pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:

kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 620,92 Eur;
kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 620,92 Eur;
kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio – iki 1910,49 Eur (nustato konsiliumas);
2. vaikams:

kurių kramtymo sistema dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartinius apsauginius metalinius vainikėlius – iki 316,88 Eur;
kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavusi, protezuojama naudojant ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezus – iki 1910,49 Eur (nustato konsiliumas);
3. asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos:

po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties – iki 620,92 Eur;
atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija – iki 1910,49 Eur (nustato konsiliumas).
Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.

Daugiau informacijos Panevežio TLK